Ottosen & generalen

Kan misjon føre til stakkarsliggjøring? **PILOT**

March 11, 2019

I denne første episoden snakker Espen Ottosen og Øyvind Åsland om digo-folket og kristen vekst blant annengenerasjonskristne i Kenya, og drøfter om misjon kan føre til stakkarsliggjøring av mennesker.